Thách đấu Flores, võ sĩ Việt bị lãnh đạo cảnh cáo


Thể Thao 247 – Võ sĩ Việt Nam Huỳnh Văn Dũng đã bày tỏ mong muốn được giao đấu với võ sư Pierre Flores, vì điều này anh đã phải nhận lời cảnh cáo từ cấp lãnh đạo.
Source: New feed