Tại sao cả tháng chỉ có 1 xe ô tô Pháp nhập về Việt Nam?


Thể Thao 247 – Với 2.967 ôtô từ nhập vào thị trường Việt Nam, Indonesia đã vượt qua Thái Lan dẫn đầu thị trường ô tô nhập khẩu trong tháng 8. Trong khi đó, Pháp đứng ‘bét bảng’ khi chỉ có 1 xe nhập về Việt Nam.
Source: New feed