Sẽ không còn ‘mặt ruộng’ Thống Nhất ở V-League 2018


Thể Thao 247 – Kế hoạch nâng cấp, bảo dưỡng sân Thống Nhất đang được thực hiện một cách nghiêm túc.
Source: New feed