Scholes ôm chầm cầu thủ, Giggs vỗ tay không ngớt khen tài năng Việt


Thể Thao 247 – Paul Scholes và Ryan Giggs tỏ ra khá nhiệt huyết trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn cầu thủ PVF tập luyện.
Source: New feed