Sau Miura, HLV Calisto trở lại Việt Nam làm việc?


Thể Thao 247 – Theo Lê Công Vinh, CLB TP.HCM đang trong quá trình đàm phán để mời HLV Calisto trở lại Việt Nam làm việc.
Source: New feed