Quy định mới: Thuế 0%, đừng mơ ô tô nhập ồ ạt về Việt Nam


Thể Thao 247 – Một loạt các quy định mới về kinh doanh nhập khẩu ô tô, có hiệu lực từ ngày 17/10/2017 sẽ ngăn cản xe nhập khẩu giá rẻ tràn vào Việt Nam.
Source: New feed