Paris và Los Angeles là chủ nhà của Olympic 2024 và 2028

Hai thành phố Paris (Pháp) và Los Angeles (Mỹ) sẽ lần lượt là chủ nhà của 2 kỳ Olympic 2024 và 2028.
Source: New feed