Liverpool ổn định… kiểu gì?

Tĩnh không phải là động. Nhưng đôi khi, mức độ cao cấp nhất của sự chuyển động lại là một trạng thái tĩnh. Hãy nhớ lại bàn thắng tuyệt vời của Ronaldinho vào lưới Chelsea ở Champions League năm nào. Barcelona tấn công trung lộ. Ronaldinho có bóng ngay “cung chữ D”. Anh đột ngột… dừng lại, chân đứng yên, chỉ hơi lắc lư thân trên.
Source: New feed