Laban Key bí mật thu thập dữ liệu người dùng

Mới đây, một số người dùng Laban Key phản ánh về việc ứng dụng này thu thập tất cả văn bản người dùng nhập kể cả dữ liệu cá nhân như mật khẩu và số thẻ tín dung. Điều này có thể gây nên sự cố về quyền riêng tư, bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.
Source: New feed