HLV Lê Thụy Hải chỉ ra 1 điểm, hiểu rõ tầm ông Miura đến đâu


Thể Thao 247 – Xung quanh thông tin quyền chủ tịch Lê Công Vinh đang muốn đưa HLV Miura về TP Hồ Chí Minh, HLV Lê Thụy Hải đã đưa ra những quan điểm cá nhân.
Source: New feed