HLV đầu tiên tiết lộ cách sử dụng Ronaldo thời trẻ


Laszlo Boloni là HLV đầu tiên đưa Cristiano Ronaldo từ vị trí trung phong chuyển sang đá cánh.
Source: New feed