Đóng góp hạn chế, Hội đồng HLV quốc gia tồn tại để làm gì?


Thể Thao 247 – Hội đồng HLV quốc gia tồn tại để làm gì! hội đồng do ông Hiển làm chủ tịch có còn cần thiết nữa không? Đây là vấn đề mà VFF cần có câu trả lời cho người hâm mộ trong thời gian tới.
Source: New feed