Cựu tiền đạo ĐTQG Nguyễn Ngọc Thanh: Nghỉ gõ đầu trẻ về môi giới nhà đất

Không Bắc tiến cùng lò PVF, cựu tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh về làm ông chủ môi giới nhà đất công ty “một thành viên”. Thanh bảo: “Đời thế mà vui!”.
Source: New feed