Con gái Chưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh biểu diễn võ thuật


Thể Thao 247 – Cùng chiêm ngưỡng phần thi để lên cấp huyền đai đệ tam đẳng (đai đen 3 đẳng) của Katleen Phan Võ tại võ đường Vịnh Xuân Nam Anh ở Canada.
Source: New feed