Bên trong võ đường của Nam Huỳnh Đạo


Đặt tại đình Nam Chơn (TP HCM), đại bản doanh của phái Nam Huỳnh Đạo đang là tâm điểm chú ý của giới võ thuật thời gian qua.
Source: New feed